Дата:
ОУ Св. Св. Кирил и Методий
Основно училище в село Загорци, общ. Средец

Проекти

 

 От 2.10.2017 г.  в училището стартира изпълнението на дейностите по проект на ЦОИДУЕМ КП33.16-2017 Приоритет1 "Заедно живеем, учим, успяваме" Приоритет 1 "Реализиране на различне форми на работа, водещи до пълноценна социализация на децата и учениците от етническите малцинства на сдтойност 10951,73 лв с продължителност 9 месеца. проектът се финансира от ЦОИДУЕ

Основна целна проекта е гарантиране на равен достъпдо качествено образование в мултикултурна среда чрез обхващане и задържане в образователната система на учениците от етническите малцинства от ОУ "Св. Св. Кирил и методий"

През учебната 2017/2018 г. училището продължава да работи по проект "Твоят час" с 9 групи- две по интереси и 7 за преодоляване на обучителни затруднения 

През 2016-2017 учебна година в училището работят 8 групи по проект "Твоят час". Пет от групите са за преодоляване на обучителни затруднения, а три са занимания по интереси.

 

Прикачени документи

IMG_2441.JPG
IMG_2432.JPG