Дата:
ОУ Св. Св. Кирил и Методий
Основно училище в село Загорци, общ. Средец

Учениците от училището заеха първо место на общински кръг на националната викторина по безопасност на движението "ДА ЗАПАЗИМ ДЕЦАТА НА ПЪТЯ"