Дата:
ОУ Св. Св. Кирил и Методий
Основно училище в село Загорци, общ. Средец

Обучения по проект„Моят свят- личен и глобален“ финансиран от ЦОИДУЕМ