Дата:
ОУ Св. Св. Кирил и Методий
Основно училище в село Загорци, общ. Средец

Подбор на социални работници

ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" обявява подбор на двама социални работници за работа проект на ЦОИДУЕМ.

Докумменти- заявление и СV

Срокът за подаване е до 01.11.2017 г.

Срокът за работа по проекта е 8 месеца, считано от 02.11.2017 г.