Дата:
ОУ Св. Св. Кирил и Методий
Основно училище в село Загорци, общ. Средец

"Заедно живеем, учим, успяваме"

На 26.06.2018 г. в кабинета по ИТ в училището се проведе заключителна пресконференция по проект 

"Заедно живеем, учим успяваме" по КП 33.16-2017 на ЦОИДУЕМ. Представиха се реализираните дейности по проекта и крайните

резултати