Дата:
ОУ Св. Св. Кирил и Методий
Основно училище в село Загорци, общ. Средец

Тържествен концерт в читалище "Пробуда" гр. Средец