Дата:

ОУ Св. Св. Кирил и Методий

Основно училище в село Загорци, общ. Средец

ОУ Св. Св. Кирил и Методий - Загорци, общ. Средец

     В Основно училище "Св. Св. Кирил и Методий" село Загорци, в общо седем паралелки, се обучават 112 ученици от селата Загорци, Малина, Орлинци, Суходол, Светлина, Зорница,, Кубадин  и гр. Средец. За тях се грижи екип от педагогически и не педагогически персонал, с необходимата квалификация и опит. 

     Училището ни е с дългогодишна история и традиции в обучението на децата в региона. 

     Нашата основна цел е да подготвим своите ученици, за да им дадем успешен старт в живота!