Дата:

ОУ Св. Св. Кирил и Методий

Основно училище в село Загорци, общ. Средец

ОУ Св. Св. Кирил и Методий - Загорци, общ. Средец

     В Основно училище "Св. Св. Кирил и Методий" село Загорци, в общо седем паралелки, се обучават 131 деца от селата Загорци, Малина, Орлинци, Суходол, Светлина, Зорница, Драка, Проход, Радойново и гр. Средец. За тях се грижи екип от педагогически и не педагогически персонал, с необходимата квалификация и опит. 

     Училището ни е с дългогодишна история и традиции в обучението на децата в региона. 

     Нашата основна цел е да подготвим своите ученици, за да им дадем успешен старт в живота! 

 

Уважаеми учители, ученици и родители,

Информираме Ви за епидемичната обстановка в ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, с. Загорци към днешна дата, както следва: - В училището се обучават  112 ученици; - към момента няма ученици с грипоподобни симптоми или сходни с тези на COVID-19; - до настоящия момент 1 учител е в болнични, но няма грипоподобни симптоми или сходни с тези на COVID-19; - няма карантинирани паралелки и ученици - учениците от 1 до 5 клас са на присъствено обучение и продължават по същия начин; - учениците от 6 и 7 клас са на обучение от разстояние в електронна среда и продължават по същия начин до 25.11.2020 год.