Дата:
ОУ Св. Св. Кирил и Методий
Основно училище в село Загорци, общ. Средец

Обществен съвет

Милка Йорданова Георгиева - председател

Членове:

1. Галя Димитрова Джанова

2. Цвета Иванова Атанасова

3. Атанаска Димкова Манолова

4. Сергей Вълчев Стоилов

резерви:

1. Зюмбюла Ангелова Димитрова

2. Милена Свиленова Брайкова