Дата:
ОУ Св. Св. Кирил и Методий
Основно училище в село Загорци, общ. Средец

Обществен съвет

Иванка Стоянова Ангелова - председател

Членове:

1. Иванка Йорданова Стоянова

2. Цвета Иванова Атанасова

3. Милка Йорданова Георгиева

4. Сергей Вълчев Стоилов

резерви:

1. Димитрина Георгиева Боева

2. Зюмбюла Димитрова Димитрова