Дата:
ОУ Св. Св. Кирил и Методий
Основно училище в село Загорци, общ. Средец

За училището

 

     В Основно училище "Св. Св. Кирил и Методий" село Загорци, в общо седем паралелки, се обучават 128 деца от селата Загорци, Малина, Орлинци, Суходол, Светлина, Зорница, Драка, Проход,  Радойново и гр. Средец. За тях се грижи екип от педагогически и не педагогически персонал, с необходимата квалификация и опит.

 

     Училището ни е средищно с дългогодишна история и традиции в обучението на децата в региона.

 

     Нашата основна цел е да подготвим своите ученици, за да им дадем успешен старт в живота!