Дата:
ОУ Св. Св. Кирил и Методий
Основно училище в село Загорци, общ. Средец
Обучение в електронна средаПрофил на купувача

Обучение в електронна среда

http://www.e-prosveta.bg

 

Учениците от шести и седми клас преминават в обучение в е-среда

за периода от 12.11.2020 г. до 25.11.202 г. включително