Дата:
ОУ Св. Св. Кирил и Методий
Основно училище в село Загорци, общ. Средец

Обучение

 

     В Основно училище "Св. Св. Кирил и Методий" село Загорци, се работи по програма утвърдена от МОН. Тя включва всички задължителни общообразователни предмети. 

 

     Освен това, в училището се развиват дейности по групи в различни  направления. Темите в тях са свързани с:

  • екология и здравно образование,
  • родолюбие,
  • естетически и литературни дейности,
  • дидактични и спортни игри.

     Чрез тех се реализират потребностите от изява и творческа свобода. Акцентира се на актуалните събития през годината, предстоящите празници, значимите прояви в родното място.