Дата:
ОУ Св. Св. Кирил и Методий
Основно училище в село Загорци, общ. Средец

Училищен екип

 

Тодор Павлов Павлов – Директор

 

Мариана Стоилова Златарова – Гл. учител прогимназиален етап - руски език и ИТ

Красимира Хубенова – Учител прогимназиален етап – математика и физика и астрономия

Милена Петрова Дочева – Старши учител прогимназиален етап- български език

Дичо Костов Костов – Старши учител прогимназиален етап - ФВС

 

 Миглена Стоянова Миларева– Учител  начален етап

Ганка Янева Арабаджиева – Старши учител  начален етап

Стоянка Кралева Калудова – Старши учител  начален етап

Росица Димова Везирова - Учител начален етап

 

Мартина Димитрова Кабакова – Учител ЦДО, прогимназиален етап

Силвия Петрова Димитрова - Учител ЦДО, прогимназиален етап

Диана Димитрова – Учител ЦДО, начален етап

Кремена Миларева - Учител ЦДО, начален етап