Дата:
ОУ Св. Св. Кирил и Методий
Основно училище в село Загорци, общ. Средец

Преминаване към обучение в е-среда

Учениците от шести и седми клас преминават в обучение в е-среда

за периода от 12.11.2020 г. до 25.11.2020 г. включително въз основа на

решение на Областния координационен щаб и Заповед на

министъра на образованието и науката